Kuluttajapalvelu
Suosituimmat reseptit

Käyttöehdot

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Apetit.fi -sivustoa saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Lisäksi sisältöä saa jakaa sosiaalisen median jakotoimintojen kautta esimerkiksi omalla Facebook-sivullaan, Instagramissa ja Pinterestissä. Käyttäjä ei saa kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Apetit.fi -sivuston sisältöä, eikä käyttää sivustolla olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin ilman Apetit Ruoka Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Apetit.fi -sivustolla julkaistuja artikkeleita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Sivujen sisältö

 Apetit Ruoka Oy ei takaa Apetit.fi –sivustolla olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Apetit Ruoka Oy ei vastaa käyttäjän verkkopalveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Apetit-verkkopalvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Apetit Ruoka Oy varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Apetit.fi -sivuston käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia. Apetit Ruoka Oy ei takaa Apetit.fi-verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Apetit Ruoka Oy ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Sosiaalisen median (esim. Facebook, Instagram, Pinterest, g+) kommentit

Apetit Ruoka Oy:n sosiaalisen median sivustojen kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatusten vaihtoa ajatellen. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelun koskevia sääntöjä ja käyttöehtoja. Apetit Ruoka Oy ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille kommenteissa. Apetit Ruoka Oy poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut Apetit.fi –verkkopalvelun hallinnoinnista vastaavien henkilöiden tietoon. Apetit Ruoka Oy ei ota vastuuta käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen ja kommenttien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen. Apetit Ruoka Oy:llä on oikeus ottaa yhteys käyttäjiin, käyttäjien kirjoituksiin liittyvissä asioissa. Mikäli löydät sivustoltamme asiatonta sisältöä, voit ilmoittaa siitä osoitteeseen info@apetit.fi.
Kuluttajapalvelu | Avoinna arkisin 9-11 | puh. 0800 0 4000